dobrudza
Nedialka Marinova, 18 Декември, 1953, Жена,
Пълно описание